HomeProjectenHerinrichting Prins Hendriklaan-Boissevainweg (N526)

Herinrichting Prins Hendriklaan-Boissevainweg (N526)

De weg en het fietspad op de Prins Hendriklaan en de Boissevainweg (N526) zijn toe aan onderhoud. Tegelijkertijd met dit onderhoud richten we de wegen veiliger in en worden faunavoorzieningen gemaakt om de natuurgebieden aan beide kanten van de weg te verbinden. De werkzaamheden starten op 26 maart 2018.

 

N526.jpg

Toelichting werkzaamheden

Prins Hendriklaan

 

Uit snelheidsgegevens blijkt het verkeer op de N526 met regelmaat te hard te rijden. Om dit tegen te gaan wordt het wegontwerp aangepast. Op de Prins Hendriklaan rijden de bromfietsers straks op de rijbaan en op de Boissevainweg op het fietspad omdat deze weg buiten de bebouwde komgrens ligt. Om het (fiets-)verkeer beter te laten opstellen en veiliger over te laten steken worden de kruisingen en de oversteekplaatsen veiliger gemaakt door het zicht vanuit de zijwegen te verbeteren en de middenberm te verbreden. De snelheid wordt omlaag gebracht door de rijbaan ter hoogte van de Koningin Emmalaan en de Koning Willem III-laan te laten verspringen waardoor het verkeer een slinger moet maken.

Aan het begin van de Prins Hendriklaan worden zogenaamde "kiss & ride" voorzieningen aangebracht zodat busreizigers veilig afgezet en opgehaald kunnen  worden.  

 

Boissevainweg

Om de snelheid omlaag te brengen en de veiligheid van de (brom-)fietsers te verbeteren, wordt de rijbaan van de Boissevainweg versmald, het fietspad verbreed en een breder middenberm gemaakt. Net voorbij de Leemzeulder wordt een drempel met een oversteekplaats voor voetgangers gerealiseerd.

 

Om de beide natuurgebieden aan beide zijde van de weg beter en veiliger voor de dieren te ontsluiten worden op drie locaties nieuwe dassen- en amfibieëntunnels gemaakt. De dieren worden met nieuw te plaatsen faunarasters langs de weg naar de tunnels geleid. Om deze faunamaatregelen te kunnen realiseren dienen er bomen gekapt te worden.

Planning

De werkzaamheden voor de herinrichting zijn in volle gang en op basis van de huidige uitgangspunten is de uitvoeringsplanning als volgt.

 

Uitvoeringsplanning - maandag 26 maart 07:00 uur tot en met 5 mei 16:00 uur

 

Voor deze werkzaamheden wordt de Prins Hendriklaan en Boissevainweg voor 6 weken afgesloten voor regulier doorgaand verkeer. De omleidingsroute loopt via Huizen (Crailoseweg (N527), Naarderstraat, Ceintuurbaan en Blaricummerstraat). Bestemmingsverkeer voor de Koningsbuurt, zoals bewoners, bezoekers, nood- en hulpdiensten e.d., kunnen te allen tijde de woningen bereiken. Fietsers kunnen tot en met de Leemzeulder gebruik blijven maken van het fietspad op de Prins Hendriklaan. Bij de Leemzeulder worden fietsers middels omleidingsbebording via de Raboes omgeleid in de richting van Blaricum en vice versa.

Omleiding

Omleidingen

VolkerInfra voert in maart, april en mei de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Prins Hendriklaan en Boissevainweg (N526) in opdracht van de provincie Noord-Holland uit. Daarvoor zijn de Prins Hendriklaan en Boissevainweg van maandag 26 maart tot en met zaterdag 5 mei afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen in deze periode wel van de Prins Hendriklaan gebruik blijven maken.

 

Maandag 26 maart 07:00 uur - zaterdag 5 mei 16:00 uur

  • Autoverkeer wordt met gele borden omgeleid via de Crailoseweg (N527), Naarderstraat, Ceintuurbaan, Blaricummerstraat en Huizerweg. De extra reistijd bedraagt maximaal 5 minuten.
  • Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Prins Hendriklaan echter niet van de Boissevainweg. Fietsers en voetgangers worden met gele borden omgeleid via de Leemzeulder, Raboes, Dr. Catzlaan, Enghlaan en Bussemerweg.

Verkeershinder

Van maandag 26 maart 07:00 uur tot en met zaterdag 5 mei 16:00 uur is de Prins Hendriklaan en  Boissevainweg vanaf de Crailoseweg (op-afrit A1) en Naarderweg (Blaricum-centrum) afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de Prins Hendriklaan gebruik maken, echter niet van de Boissevainweg.

Bereikbaarheid

Hulpdiensten en openbaar vervoer

Met nood en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de Prins Hendriklaan en Boissevainweg. Zij kunnen te allen tijde de “Koningsbuurt” bereiken. De nood en hulpdiensten rijden via alternatieve routes, zodat hun aanrijtijden gewaarborgd blijven. Het busstation en  Ziekenhuis Tergooi – Blaricum blijven bereikbaar en ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. De bussen kunnen tijdens de afsluiting van de Prins Hendriklaan en Boissevainweg gebruik blijven maken van het busstation.

 

Bedrijven en instellingen

De GGZ instelling Juliana-Oord, basisschool Florencius Laren en scouting Raboes zijn bereikbaar vanuit Laren via de Tafelbergweg en de Leemzeulder. Restaurant Tafelberg is bereikbaar vanuit Blaricum centrum via de Naarderweg. 

Meer weten?

Heeft u vragen, klachten en/of opmerkingen? Dat kan. Wanneer u het contactformulier invult, neemt onze omgevingsmanager Jorn Verwoerd contact met u op.

+