HomeNieuws Tijdelijke verkeer maatregelen N525 nabij restaurant La Place

Tijdelijke verkeer maatregelen N525 nabij restaurant La Place

Actueel

Recentelijk is de N525 ter hoogte van de La Place heringericht door onder andere een drempel aan te leggen om de snelheid van het verkeer te verlagen. Vanuit de Motorrijders Actie Groep (MAG) kwamen er meldingen dat er alsnog te hard gereden werd en wordt momenteel onderzoek gedaan wat hier aan gedaan kan worden. In de tussentijd heeft de Provincie Noord Holland na overleg met de MAG tijdelijke maatregelen uitgevoerd. Deze tijdelijke maatregelen zorgen voor verbetering op het kruispunt, zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Onder deze wijzigingen vallen het verplaatsen van het ‘binnen bebouwde kom’ bord naar een locatie waar deze beter zichtbaar wordt. Aan dit bord is een snelheidsbord 50 km/u toegevoegd. Ook zijn de markeringen op de drempels opnieuw aangebracht en is er op de weg een snelheidsaanduiding van 50 km/u aangegeven. Daarnaast is er een bord geplaatst met een motorrijderssilhouet en aan de kruisingszijde van de Doodweg is een verbodsbod voor voetgangers geplaatst.

+