HomeNieuws Voorbereiding reconstructie Franse Kampweg (N236) van start

Voorbereiding reconstructie Franse Kampweg (N236) van start

Actueel

De provincie Noord-Holland is in 2016 met een burgerparticipatietraject gestart voor de reconstructie van de Franse Kampweg (N236). Hier kwamen drie varianten uit. Op maandag 9 juli 2018 is er door Provinciale Staten besloten om de 0-variant verder uit te werken, waarbij gekeken wordt naar optimalisaties die geen financiële consequenties hebben. Afgelopen periode is samen met de participatiegroep gekeken naar wat er mogelijk is. Een aantal optimalisaties zijn haalbaar en worden momenteel verwerkt in het definitief ontwerp. De werkzaamheden gaan in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden. Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt in maart 2019 een inloopavond voor bewoners en overig betrokkenen georganiseerd om de planning en de werkzaamheden toe te lichten.

+