icon-arrow-right
HomeProjectenGroot onderhoud N524 en herinrichting kruising N236-N524

Groot onderhoud N524 en herinrichting kruising N236-N524

De Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) is aan groot onderhoud toe. De fundering en het wegdek moet vervangen worden.

 

Om de doorstroming vanaf de kruising met de Franse Kampweg (N236) te verbeteren, wordt een extra rijstrook voor verkeer richting Bussum gerealiseerd en worden de verkeersregelinstallaties aangepast. Daarnaast wordt op de Bussumergrindweg een nieuwe faunagoot aangebracht. De werkzaamheden starten eind oktober.

 

Het fietspad is nog niet aan groot onderhoud toe. Het fietspad is  opgenomen in een fietsprogramma, waarbij onderzoek wordt gedaan naar fietspaden en welk onderhoud nodig is.

Planning

Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt er door de week en in de nacht en in de weekenden gewerkt. De werkzaamheden zijn in fases opgedeeld.

  • Start werkzaamheden: 21 oktober 07:00 uur
  • Einde werkzaamheden: 8 november 17:00 uur

 

 

Fasering werkzaamheden:

1

Versmalde en verminderd aantal rijstroken en snelheidsverlaging op kruispunt N236-N524.

Maandag 21 oktober 07:00 uur

Vrijdag 25 oktober 19:00 uur

2

Afsluiting N524 i.v.m. werkzaamheden N524 vanaf kruising N236-N524 t/m kruising N524-Nieuwe Crailoseweg (Hilversum). Verkeer van N524 ó N236 blijft gedurende deze fase mogelijk middels voorrangsregeling met inzet verkeersregelaars

Vrijdag 25    oktober 19:00 uur

Vrijdag 1 november 17:00 uur

3

Complete afsluiting N524 en kruising N236-N524 tussen Bussum en Hilversum gedurende het  gehele weekend. Geen verkeer mogelijk van N524 richting N236 en vice versa.

Vrijdag 1  november 17:00 uur

Maandag 4 november 05:00 uur

4

Afrondende/ restwerkzaamheden  over gehele traject overdag. Beperkte hinder N524 a.g.v. versmalde rijstroken en/of snelheidsverlaging.

Maandag 4 november  05:00 uur

Vrijdag 8 november  17:00 uur

Verkeershinder

Fase2: Vrijdag 25 oktober 19:00 uur - vrijdag 1 november 17:00 uur

Omleiding: Autoverkeer komende vanuit centrum Bussum richting Hilversum (en vice versa) wordt met gele borden omgeleid via Ceintuurbaan, Amersfoortsestraatweg, A1 en N525.

De extra reistijd bedraagt circa 5-10 min.

 

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze fase gebruik maken van het fiets- en/of voetpad op de Bussumergrindweg als ternatief voor het fietspad langs de N524.

 

Fase 3: Vrijdag 1 november 17:00 uur - maandag 4 november 05:00 uur

Omleiding (groene route):Autoverkeer komende vanuit centrum Bussum richting Hilversum (en vice versa) wordt met gele borden omgeleid via de Ceintuurbaan, Amersfoortsestraatweg, A1 en N525.

De extra reistijd bedraagt circa 5 min.

 

Omleiding (rode route):Autoverkeer komende vanuit Bussum/Hilversum richting Weesp en ‘s-Graveland wordt met gele borden omgeleid via Brinklaan, Meentweg, Franse Kampweg, Noordereinde, Leeuwenlaan en Insulindeweg.

De extra reistijd bedraagt circa 5-10 min.

Ontwerp

Om de veiligheid en functionaliteit van de Bussummergrindweg/Naarderweg (N524) te kunnen waarborgen dienen tijdens het groot onderhoud en bij de herinrichting van de kruising N236-N524 de volgende activiteiten uitgevoerd te worden:

  • Asfaltonderhoud Bussummergrindweg/ Naarderstraat;
  • Aanleg extra rijstrook vanaf Franse Kampweg (N236) richting Bussum (N524);
  • Aanpassen kabels en leidingen;
  • Aanpassen verkeerregelinstallaties;
  • Aanleggen amfibieën tunnel en faunakerend hekwerk.

 

De definitieve ontwerptekeningen voor de herinrichting van de kruising de Franse Kampweg (N236) en Bussummergrindweg (N524) treft u  hieronder aan. 

Bereikbaarheid

Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden rijden.

 

Openbaar vervoer (buslijn 107) kan blijven rijden op basis van huidige dienstregeling, behoudens de dienstregeling tussen vrijdag 25 oktober en vrijdag 1 november. Dan rijdt buslijn 107 na 20:00 uur niet meer.

 

Gedurende de weekendafsluiting van fase 3 worden reizigers vanuit Bussum en Hilversum met alternatief vervoer (ter vervanging van buslijn 107) vanaf station Bussum richting ziekenhuis Tergooi Blaricum (en vice versa) vervoerd.

20180214 WielerExperience Roosendaal 033 van 041.jpg

Mogelijke hinder

De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen mogelijk hinder veroorzaken. U kunt als weggebruiker/ omwonende mogelijk de volgende hinder ondervinden:

 

  • Geluidsoverlast als gevolg van de werkzaamheden.
  • Snelheidsverlaging in verband met materiaal en materieel langs de weg, transportbewegingen van werkverkeer en geplaatste wegafzettingen.
  • Vertraging met bus of auto vanwege omleidingsroutes.
+