HomeProjectenReconstructie Franse Kampweg en Loodijk-Noordereind (N236)

Reconstructie Franse Kampweg en Loodijk-Noordereind (N236)

De gehele N236 is de afgelopen jaren in fasen gereconstrueerd naar het principe van een "duurzaam veilige" weginrichting en is in haar geheel van groot onderhoud voorzien. Enkele projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering en in dat kader dienen de projecten Franse Kampweg en Loodijk-Noordereind nog gerealiseerd te worden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019.   

4.02.jpg

Toelichting werkzaamheden

Franse Kampweg

Op de Franse Kampweg is de rijbaan tussen de beide rotondes te smal en wordt daarom verbreed. Om de veiligheid van de (brom-)fietsers te verbeteren wordt op dit weggedeelte een hekwerk tussen de rijbaan en het fietspad geplaatst. Door het verbeteren van de oversteekplaatsen voor voetgangser en (brom-)fietsers en het aanbrengen van nieuwe en verlengen van de bestaande middeneilanden kunnen zij de N236 veiliger oversteken. De kruising tussen de N236 en de N524 wordt geoptimaliseerd door de aanleg van een extra linksaffer richting de N524. Hierdoor het kruispunt beter doorstromen.

 

Loodijk - Noordereinde  

Net zoals op de Franse Kamweg is ook de rijbaan van de Loodijk tot en met de kruisng met het Noordereind te smal en wordt daarom ook verbreed. Om de veiligheid voor de (brom-)fieters te verbeteren wordt het huidge in tweerichting bereden fietspad verbreed. Om het verkeer beter te laten opstellen en veiliger over te laten steken worden maatregelen getroffen om de toe- en uitritten van de verschillende percelen veilger te laten aansluiten op de N236.     

Planning

Ontwerp

+