icon-arrow-right
Home Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

De site www.volkerinfrapnhgv.nl wordt beheerd door VolkerInfra PNH Gooi en Vechstreek, ("VolkerInfra"). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerInfra. Deze disclaimer kan door VolkerInfra worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat VolkerINfra PNH Gooi en Vechtstreek niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

+