icon-arrow-right
HomeOverzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Binnen de Gooi en Vechtstreek is VolkerInfra verantwoordelijk voor het onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen, bruggen, viaducten, calamiteiten- en incidentmanagement en gladheidsbestrijding.

Wegen

VolkerInfra voert onderhoud uit aan het asfalt en de afwatering van de provinciale wegen. Ook vervangen wij de borden en de lijnen op het de weg. Periodiek voeren wij inspecties uit en indien noodzakelijk worden er werkzaamheden uitgevoerd om alles in optimale conditie te houden zodat de bereikbaarheid van de Gooi en Vechtstreek gegarandeerd blijft.

Kappen en schredderen

Groenvoorziening

VolkerInfra onderhoudt de groenvoorzieningen in de buitenruimte. Dit doen we door uitvoeren van dagelijks onderhoud, rijden van inspectie ronden door de Gooi en Vechtstreek en het coördineren van het calamiteiten- en storingenproces. Ook de gebouwen zoals brugwachterhuisjes en terreinen zoals zoutopslag van de provincie Noord-Holland inspecteren en onderhouden wij. 

Hemeltje

Bruggen (vaste en beweegbare) en viaducten

Wij onderhouden de vaste en beweegbare bruggen en viaducten van de provincie Noord-Holland in de Gooi en Vechtstreek. VolkerInfra voert periodiek inspecties uit en voert indien nodig onderhoudswerkzaamheden uit zoals, bijvoorbeeld het onderhouden van (voeg-)overgangen tussen wegen en bruggen, de betonconstructies en de draaiende delen van beweegbare bruggen.  

 

 

Vialis op kruispunt werkzaam

Calamiteiten- en incidentmanagement

VolkerInfra coördineert het calamiteiten- en storingenproces waarbij het uitgangspunt is, zorg voor veiligheid, milieu en kwaliteit. VolkerInfra verzorgt het 24-uurs incidentmanagement voor afhandeling van calamiteiten onder regie van de incidentmanagement organisatie van de provincie Noord-Holland.  

Zoutpunt 't Schouw

Gladheidsbestrijding

Op winterse dagen zorgt VolkerInfra voor de gladheidsbestrijding op de provinciale wegen en fietspaden in de Gooi en Vechtstreek. Wij staan 24 uur per dag paraat om te zorgen voor een veilige, schone en berijdbare wegen en fietspaden beschikbaar is voor alle weggebruikers. De provincie Noord-Holland bepaalt op basis van de weersomstandigheden en -voorspellingen, gladheidmeld systemen en visuele waarnemingen buiten of een gladheidsbestrijdingsactie opgestart dient te worden.

+