icon-arrow-right
HomeProjectenReconstructie Franse Kampweg (N236)

Reconstructie Franse Kampweg (N236)

De N236 is de afgelopen jaren in fasen gereconstrueerd of van groot onderhoud voorzien. De meeste projectonderdelen zijn al uitgevoerd. De projecten Franse Kampweg en Loodijk-Noordereind zijn de laatste onderdelen die nog gerealiseerd moeten worden. De werkzaamheden aan de Franse Kampweg starten mei 2019.    

    

20180214 WielerExperience Roosendaal 008 van 041.jpg

Toelichting

Franse Kampweg

De rijbaan tussen de rotonde bij de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de kruising met het Noordereinde is aan groot onderhoud toe. De fundering en het wegdek moet vervangen worden. Om de veiligheid te verbeteren worden oversteekplaatsen voor voetgangers en (brom-)fietsers verruimd en worden de kruisingen voorzien van bredere weggedeeltes en middenbermen. De bestaande middeneilanden worden verlengd en er worden nieuwe middeneilanden aangebracht.

 

Planning

Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in de nacht en in de weekenden gewerkt. De werkzaamheden zijn in fases opgedeeld.

 • Start werkzaamheden: 10 mei 19:00 uur
 • Einde werkzaamheden: 24 mei 06:00 uur

 

Gedurende deze werkzaamheden en afsluitingen zijn de Shell, Hocras en Gamma gewoon bereikbaar.

 

Fasering werkzaamheden:

Fase 1 - Weekendafsluiting Rotonde Franse Kampweg-Hilversumse Meentweg (weggedeelte Noordereinde tot Shell benzinestation): 10 mei 19:00 uur t/m 13 mei 06:00 uur

Fase 1a – Nachtafsluiting weggedeelte Noordereinde tot Shell benzinestation: 13 mei t/m 16 mei van 21:00-06:00 uur (alleen in de nachten)

Fase 2 - Weekendafsluiting rotonde Franse Kampweg-Nieuwe ‘s-Gravelandseweg (weggedeelte Shell benzinestation tot en met rotonde Franse Kampweg-Nieuwe s'-Gravenlandseweg): 17 mei 19:00 uur t/m 20 mei 06:00 uur

Fase 2a - Nachtwerkzaamheden weggedeelte Shell benzinestation tot en met rotonde Franse Kampweg-Nieuwe s'-Gravenlandseweg: 20 mei t/m 23 mei van 21:00-06:00 uur (alleen in de nachten).

 

Verkeershinder

Vrijdag 10 mei 19:00 uur - vrijdag 17 mei 06:00 uur

Omleiding fase 1/1a: Autoverkeer wordt met gele borden omgeleid via Bussummergrindweg/ Naarderweg (N524), Geert van Mesdagweg, N201 en N523. De extra reistijd bedraagt circa 5-10 min.

 

Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden heen rijden en gebruik blijven maken van de fiets- en voetpad op de Franse Kampweg.

 

Maandag 20 mei 19:00 uur - vrijdag 24 mei 06:00 uur

 Autoverkeer op de N236 dient rekening te houden met werkzaamheden aan de rijbaan (op diversen locaties) gedurende de dag en nacht. Het wegverkeer wordt op locatie middels een om-en-omregeling langs de werkzaamheden geleidt. De extra reistijd bedraagt circa 5 min.

 

Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden heen rijden en gebruik blijven maken van de fiets- en voetpad op de Franse Kampweg.

Ontwerp

Om de veiligheid en functionaliteit van de Franse Kampweg (N236) te kunnen waarborgen dienen in het nieuwe ontwerp de volgende elementen verwerkt te worden:

 • Opbreken pechhavens en de rijbaan op enkele locaties verbreden tot 7.2 m
 • Vervangen van asfalt van hoofdrijbaan en beide rotondes, waarbij de ligging van de rijbaan wordt gehandhaafd
 • Vervangen verharding van de middeneilanden rotondes door prefab rotondeplateaus en de 
  begroeiing in rotonde bij km 15.1 vervangen door enkele bomen en struiken
 • Opbreken van bestaande amfibiegoot nabij km 15.3 en doortrekken rijbaan en fietspad
 • Vervangen armaturen en aansluitkabels van de bestaande openbare verlichting
 • Verbreden fietsoversteken en ‘uitbuigen’ fietspad zodat er meer veilige opstelruimte ontstaat
 • Verlengen verkeerseiland en aanpassen geleiderail bij de uitrit van het SHELL benzinestation

 

De definitieve ontwerptekeningen voor de herinrichting van de Franse Kampweg (N236) treft u  hieronder aan. 

Bereikbaarheid

Tijdens de fasering en de werkzaamheden aan de rijbaan van de Franse Kampweg is enige verkeershinder helaas niet te voorkomen. Voor het doorgaande verkeer worden gedurende de door de weekse dag en nachtwerkzaamheden van 20 t/m 23 mei rijstrook afsluitingen voorzien waarbij nog maar 1 rijstrook beschikbaar is. Middels een om-en-om regeling wordt het wegverkeer langs de werkzaamheden geleidt en de te verwachtte reistijd vertraging is maximaal 5 minuten.   

 

De bewoners die een uit- en inrit hebben op de N236  en dus direct grenzen aan het werkvak, kunnen gedurende de weekend- en nachtafsluitingen hun percelen blijven bereiken. Dit kan door middel van het rijden door het werkvak of een alternatieve route over het fietspad langs het werkvak. Voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden treden wij in contact met de desbetreffende bewoners om maatwerk afspraken te maken. Op bepaalde momenten kan het voorkomen dat u in verband met noodzakelijke werkzaamheden dient te wachten alvorens u uw reis via de tijdelijke ontsluitingsroute (vanaf uw perceel door of langs het werkvak) weer kunt voortzetten. Uw woning en/of bedrijf blijft bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten, afvalinzameling, post- en pakketbezorging en eventuele “bijzondere” transporten zoals verhuisdiensten. Daar waar nodig begeleiden we dit met de inzet van verkeersregelaars.

 

Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het huidige fietspad langs de N236 gebruik blijven maken.

 

Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden rijden. Openbaar vervoer kan, met uitzondering van de weekendafsluiting van fase 1, blijven rijden op basis van huidige dienstregeling. Reizigers dienen rekening te houden met enige vertraging (1-3 minuten) omdat de bus tijdens de door de weekse nachtafsluitingen onder begeleiding een klein stuk door het werkvak dient te rijden.

+