HomeProjectenReconstructie Franse Kampweg (N236)

Reconstructie Franse Kampweg (N236)

De N236 is de afgelopen jaren in fasen gereconstrueerd of van groot onderhoud voorzien. De meeste projectonderdelen zijn al uitgevoerd. De projecten Franse Kampweg en Loodijk-Noordereind zijn de laatste onderdelen die nog gerealiseerd moeten worden. De werkzaamheden aan de Franse Kampweg starten mei 2019.    

    

20180214 WielerExperience Roosendaal 008 van 041.jpg

Toelichting

Franse Kampweg

De rijbaan tussen de rotonde bij de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de kruising met het Noordereinde is aan groot onderhoud toe. De fundering en het wegdek moet vervangen worden. Om de veiligheid te verbeteren worden oversteekplaatsen voor voetgangers en (brom-)fietsers verruimd en worden de kruisingen voorzien van bredere weggedeeltes en middenbermen. De bestaande midden eilanden worden verlengd en er worden nieuwe middeneilanden aangebracht.

 

Planning

Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in de nacht en in de weekenden gewerkt. De werkzaamheden zijn in fases opgedeeld.

 • Start werkzaamheden: 10 mei 21:00 uur
 • Einde werkzaamheden: 24 mei 06:00 uur

 

Fasering werkzaamheden:

Fase 1 - Weekendafsluiting Rotonde Franse Kampweg-Hilversumse Meentweg: 10 mei 21:00 uur t/m 13 mei 06:00 uur

Fase 2 – Nachtafsluiting weggedeelte Noordereinde tot Shell benzinestation: 13 mei t/m 16 mei van 21:00-06:00 uur (alleen in de nachten)

Fase 3 - Weekendafsluiting rotonde Franse Kampweg-Nieuwe ‘s-Gravelandseweg: 17 mei 21:00 uur t/m 20 mei 06:00 uur

Fase 4 - Nachtafsluiting weggedeelte Shell benzinestation tot en met rotonde Franse Kampweg-Nieuwe s'Gravenlandseweg: 13 mei t/m 16 mei van 21:00-06:00 uur (alleen in de nachten)

Ontwerp

Om de veiligheid en functionaliteit van de Franse Kampweg (N236) te kunnen waarborgen dienen in het nieuwe ontwerp de volgende elementen verwerkt te worden:

 • Opbreken pechhavens en de rijbaan op enkele locaties verbreden tot 7.2 m
 • Vervangen van asfalt van hoofdrijbaan en beide rotondes, waarbij de ligging van de rijbaan wordt 
  gehandhaafd
 • Vervangen verharding van de midden eilanden rotondes door prefab rotondeplateaus en de 
  begroeiing in rotonde bij km 15.1 vervangen door enkele bomen en struiken
 • Opbreken van bestaande amfibiegoot nabij km 15.3 en doortrekken rijbaan en fietspad
 • Vervangen armaturen en aansluitkabels van de bestaande openbare verlichting
 • Verbreden fietsoversteken en ‘uitbuigen’ fietspad zodat er meer veilige opstelruimte ontstaat
 • Verlengen verkeerseiland en aanpassen geleiderail bij de uitrit van het SHELL benzinestation

 

Zodra de definitieve ontwerptekeningen gereed zijn dan worden de tekeningen ter informatie op deze website geplaatst.

+