icon-arrow-right
HomeNieuws Reconstructie Dammerweg (N523)

Reconstructie Dammerweg (N523)

Actueel

De bocht in de Dammerweg met het naastgelegen fietspad vanaf de rotonde Gooilandseweg (hmp 0.0 – 0.15) wordt aangepast.

 

 

VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek voert de werkzaamheden uit vanaf maandag 27 juni 2022 waarbij:

-         een tijdelijk fietspad langs de bouwwerkzaamheden wordt aangelegd;

-         de bestaande asfaltconstructie wordt verwijderd;

-         een nieuwe fundering en asfalt wordt aangebracht;

-         nieuwe bebording en markering wordt geplaatst;

-         er nieuwe bomen worden geplant.

 

Daarmee is de weg weer goed onderhouden voor de komende jaren.

Planning

Vooruitlopend op onze werkzaamheden zullen de nutspartijden zoals PWN en Liander aanpassingen uitvoeren aan de kabels en leidingen. Informatie over eventuele kortdurende afsluitingen ontvangt u van de nutspartijen zelf.

 

Van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats waarbij er een halve rijbaan is afgezet.

Van maandag 4 juli 7:00 uur t/m woensdag 13 juli 05:00 uur is de Dammerweg afgesloten voor het verkeer.

 

In de week na 13 juli vinden er nog afrondende werkzaamheden in de berm plaats. Hierbij is de verkeershinder zeer beperkt.

 

 

 

Bereikbaarheid

In de week van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli is het fietspad tussen 1B en Waternet afgesloten. Fietsers worden omgeleid over de rijbaan van de Dammerweg met verkeersmaatregelen. Verkeer kan om- en om  blijven passeren. Hierdoor kan enige verkeersdrukte ontstaan. Voor bewoners waarbij de oprit tijdelijk niet bereikbaar is en voor medewerkers van Waternet worden 6 tijdelijke parkeerplaatsen ingericht, zie afbeelding ter indicatie:

 

Van maandag 4 juli 7:00 uur t/m woensdag 13 juli 05:00 uur is de Dammerweg geheel afgesloten voor het verkeer. Verkeer wordt vanaf de N236 omgeleid via het Noordereinde, Herenweg, Middenweg en de Randweg. Uw woning of bedrijf blijft altijd te voet bereikbaar. Parkeren kan op de 6 aangegeven tijdelijke parkeerplaatsen.

 

Fietsers kunnen over een tijdelijk fietspad de werkzaamheden passeren. Ook de  nood- en hulpdiensten maken hier gebruik van  zodat deze altijd doorgang kunnen vinden.  Connexxion zet een extra (pendel)bus in zodat de haltes aan de N523 voor o.a. Nederhorst den Berg bereikbaar blijven.

Vragen?

Als u vragen heeft over het werk dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager via telefoonnummer 06-1100 7743 of mail naar jdreyer@kws.nl.

 

Informatie provincie Noord-Holland

Heeft u andere vragen over het onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen in de regio Gooi en Vechtstreek?

Neem dan contact op met het Servicepunt van de Provincie Noord-Holland via 0800-200600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl.

+