icon-arrow-right
HomeNieuws Werkzaamheden Geinbrug N236

Werkzaamheden Geinbrug N236

Actueel

Uit de praktijk blijkt dat het in 2017 aangebrachte ’LARGAS’-voorrangsplein op de Geinbrug voor een goede doorstroming van het verkeer zorgt, maar dat met een aantal aanpassingen de verkeersveiligheid, van met name fietsers, voetgangers en ruiters, nog kan verbeteren.

Daarom gaan we een aantal aanpassingen doorvoeren op deze locatie.

Wat gaat er gebeuren?

Om de verkeersveiligheid op de Geinbrug te verbeteren worden onderstaande aanpassingen uitgevoerd:

- Aanbrengen van een ondersteunend verkeerslicht bij de oversteek Provincialeweg/Gein-Zuid.

- Verplaatsen van 30 en 60 km/u borden op gemeentegrens zone op Gein-Zuid.

- Aanbrengen rode slijtlaag op de fietsoversteek bij Gein-Noord en Gein-Zuid.
- Realiseren van een ruiteropstelplaats ter plaatse van de oversteek voor ruiters ter hoogte van Gein-Zuid, met een hoge drukknop voor het verkeerslicht.

- Verbreden trottoir bij de oversteek Provincialeweg/Gein-Noord.

- Verplaatsen van een rateltikker voor slechtzienden bij de voetgangersoversteek Gein-Noord.

- Aanbrengen blinde geleidelijnen bij de bushaltes.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de periode 3 mei t/m 14 mei, met uitzondering van de zaterdag en zondag. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken voeren wij de werkzaamheden uit in verkeersluwe periode tussen 19.00-05.00 uur.

+